საერთაშორისო კონფერენცია “ჰასბარა”.

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდეა”-ს მონაწილეობა ისრაელის მხარდაჭერისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო ფორუმში.