სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“ – სემესტრული სტუდენტური გუნდური პროექტების პრეზენტაცია

მიმდინარე წლის 13 იანვარს სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდეა“-ს ოფისში (თსუ, მ/კ, აუდ.#1008) ჩატარდა სემესტრული სტუდენტური გუნდური პროექტების პრეზენტაცია. პრეზენტაციაში მონაწილეობდა 5-7 სტუდენტისაგან შემდგარი 20-მდე საპროექტო გუნდი. პრეზენტაციას ხელმძღვანელობდა სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდეა“-ს დირექტორი, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრის ასოცირებული პროფესორი გიორგი შიხაშვილი. პროექტების პრეზენტაციას, გ.შიხაშვილთან ერთად, აფასებდა კომისია, რომლის წევრები იყვნენ წინასწარ […]

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“ – ტრენინგი თემაზე: „ტრენინგების ორგანიზაცია“

მიმდინარე წლის 14 იანვარს სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდეა“-ს ოფისში (თსუ, მ/კ, აუდ.#1008) ცენტრის მენეჯერებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „ტრენინგების ორგანიზაცია“ (ტრენერი – ცენტრის დირექტორი გიორგი შიხაშვილი).