წიგნი ,,იდეა”

წარმოგიდგენთ ,,თსუ” ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი ,,იდეა”-ს დირექტორის, ბატონი გიორგი შიხაშვილის ავტორობით გამოცემულ წიგნს – ,,იდეა”-წარსული, აწმყო, მომავალი.

წიგნი ,,პროექტების მართვა”

წარმოგიდგენთ პროფესორ, გიორგი შიხაშვილის ავტორობით გამოცემულ წიგნს ,,პროექტების მართვა”. სახელმღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკური და ბიზნეს-ადმინისტრირების სტუდენტებისთვის. იგი, აგრეთვე, დიდ დახმარებას გაუწევს ბიზნესმენებს, მმართველობით პერსონალს, საპროექტო გუნდებს, პროექტ-მენეჯერებს და განხილული თემატიკით დაინტერესებულ ფართო საზოგადოებას.