რექტორის ინიციატივა

2017 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტების დაფინანსების ახალი წესი ამოქმედდება. უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი შარვაშიძის ინიციატივით, გამჭვირვალობისა და პარიტეტის დასაცავად შეიქმნება სპეციალური საბჭო, რომელშიც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შევლენ. იხილეთ დანართი.

%e1%83%97%e1%83%a1%e1%83%a3-%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%90-%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%a1-%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%91