ტრენინგი ცენტრ “იდეა”-ში.

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“ – ტრენინგი თემაზე: „დროის მართვა“.

treningi