სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“ – ტრენინგი თემაზე: „ტრენინგების ორგანიზაცია“

მიმდინარე წლის 14 იანვარს სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდეა“-ს ოფისში (თსუ, მ/კ, აუდ.#1008) ცენტრის მენეჯერებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „ტრენინგების ორგანიზაცია“ (ტრენერი – ცენტრის დირექტორი გიორგი შიხაშვილი).

 

 

treningi