წიგნი ,,იდეა”

წარმოგიდგენთ ,,თსუ” ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი ,,იდეა”-ს დირექტორის, ბატონი გიორგი შიხაშვილის ავტორობით გამოცემულ წიგნს – ,,იდეა”-წარსული, აწმყო, მომავალი.

წიგნი ,,იდეა,,