ცენტრ “იდეა”-ს საქმიანობა თსუ-ს პიარ ჟურნალში

თსუ ეკონომიკსა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი “იდეა” თსუ PR სამსახურის გაზეთში – # (4)71, გვ.4)

https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/Universiteti%20N(4)71-2017_web.pdf