საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: “მწვანე ეკონომიკის მართვა”

შრომის კრებულში შესულია მოხსენებები, რომლებიც წარმოდგენილ იქნა საერთაშორისო სტუდენტურ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე: “საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: მწვანე ეკონომიკის მართვა”, 2014 წლის 14-17 ივლისს, მესტიაში.

Program-Confer-2014

Proceedings-Confer.2014