წიგნი ,,პროექტების მართვა”

წარმოგიდგენთ პროფესორ, გიორგი შიხაშვილის ავტორობით გამოცემულ წიგნს ,,პროექტების მართვა”. სახელმღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკური და ბიზნეს-ადმინისტრირების სტუდენტებისთვის. იგი, აგრეთვე, დიდ დახმარებას გაუწევს ბიზნესმენებს, მმართველობით პერსონალს, საპროექტო გუნდებს, პროექტ-მენეჯერებს და განხილული თემატიკით დაინტერესებულ ფართო საზოგადოებას.

Proeqtebis martva 2019