ცხოვრება უნივერსიტეტით-წარსული, აწმყო, მომავალი.

წარმოგიდგენთ, ბატონი გიორგი შიხაშვილის, მიერ გამოცემულ წიგნს, “ცხოვრება უნივერსიტეტით-წარსული, აწმყო, მომავალი”, რომელშიც გადმოცემულია ერთი რიგითი ადამიანის, მოქალაქის, მეცნიერის, პედაგოგისა და სპეციალისტის საქმიანობა და მიღწევები.

 ცხოვრება თსუ-თი. ყდა

ცხოვრება თსუ-თი. 2018